Cosmodox

神在山上必有预备


王子向母后问安 (RS 9.479)

这块泥板是乌加里特王子他勒米亚努写给他母亲的一封礼节性信件,没有具体内容。他勒米亚努即位后改名为尼克玛杜,史称尼克玛杜三世。依据这封信件里王子对母亲的称呼可知,此时他的母亲已经取得了王后的头衔。

  • 文献索引:RS 9.479 = KTU3 2.12
  • 出土于乌加里特(Ugarit),今叙利亚拉塔基亚省拉斯萨姆拉(رأس شمرة / Raʾs-Shamra)
  • 现藏于叙利亚阿勒颇国家博物馆,编号 M 8219 (= A 2761)
  • 写成于约公元前十三世纪中后期
  • 所属历史时期为中巴比伦时期(约公元前 1500 年至公元前 1100)
  • 文献语言为乌加里特语
  • 竖长型泥板;尺寸不详

原文(泥板线描)

RS 9.479 (CAT pl. XLV/52)

原文

正面:
01. 𐎍𐎟𐎎𐎍𐎋𐎚
02. 𐎀𐎄𐎚𐎊
03. 𐎗𐎂𐎎
04. 𐎚𐎈𐎎𐎟𐎚𐎍𐎎𐎊𐎐
05. 𐎓𐎁𐎄𐎋
————————————
06. 𐎍𐎟𐎔𐎓𐎐
07. 𐎀𐎄𐎚𐎊
08. 𐎌𐎁𐎓𐎄
正面下缘:
09. 𐎆𐎟𐎌𐎁𐎓𐎛𐎄
背面:
10. 𐎎𐎗𐎈𐎖𐎚𐎎
11. 𐎖𐎍𐎚
12. 𐎓𐎎𐎟𐎀𐎄𐎚𐎊
13. 𐎎𐎐𐎎𐎟𐎌𐎍𐎎
14. 𐎗𐎂𐎎𐎟𐎚𐎘𐎘𐎁
15. 𐎍𐎟𐎓𐎁𐎄𐎅
————————————

转写

正面:
01. l . mlkt
02. adty
03. rgm
04. tḥm . tlmyn
05. ʿbdk
————————————
06. l . pʿn
07. adty
08. šbʿd
正面下缘:
09. w . šbʿid
背面:
10. mrḥqtm
11. qlt
12. ʿm . adty
13. mnm . šlm
14. rgm . tt̠t̠b
15. l . ʿbdh
————————————

转录

1–3 li malkati, ʾadāttiya rugum,
4–5 taḥūmu Talmiyāni ʿabdiki.
6–11 li paʿnê ʾadāttiya šabʿʿida wa šabʿʿida marḥaqtūma qâlātu.
12–15 ʿimma ʾadāttiya mīnummê šulmu, rigma tut̠at̠îb li ʿabdiha.

汉译

1–3 说与王后,我的女主人,
4–5 你的仆人他勒米亚努的消息(如下):
6–11 我七次又七次于远方顿首于我的女主人足下,愿诸神佑护你,保你身体康泰。
12–15 于我的女主人(之处),一切好事,愿你回信(告诉)你的仆人。

参考文献:
Herdner, A. (1963). Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques: découvertes à Ras-Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (MRS 10 / BAH 79). Paris: Geuthner. (CAT pl. XLV/52)
Janowski, B; Wilhelm, G. (2007). Briefe. Die Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge 3. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (TUAT NF 3, 2.2)
Dietrich, M; Loretz, O; Sanmartín, J. (2013). Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Ras Ibn Hani und anderen Orten. Dritte, erweiterte Auflage (AOAT 360/1). Münster: Ugarit-Verlag. (KTU3 2.12)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: